Định giá HPG dưới góc nhìn dân PTKT bao nhiêu là hợp lý

Posted in CategoryPhân tích kỹ thuật
  • C
    Chiasethanhcong68 1 tháng trước
    1. HPG hiện tại đã test thành công MA50 và bật ngược trở lại xu hướng tăng. Trang thái hiện tại đang khá tích cực chuẩn bị cho một Nhịp vượt đỉnh lịch sử chào mừng INDEX vượt 1200 điểm

    2. Liệu có giống HBC năm 2017 sau khi test lại MA50 tăng thêm 35% nữa. Hay VEA năm 2019 cũng tăng thêm 25% nữa sau khi test thành công MA50

Please login or register to leave a response.