Một số cổ phiếu đang lưu ý phiên 26-31 tháng 10

Posted in CategoryKinh nghiệm đầu tư
 • U
  Uyennhi246 5 tháng trước
  #VHMXu hướng chuyển từ tích lũy qua tăng giá, KL gia nhập rất tốt, giúp giá CP break qua vùng 78. Mục tiêu 86 cắt lỗ 75.
  #VRE Cổ phiếu xu hướng tích cực, với KL gia nhập rất tốt, Mục tiêu 31 cắt lỗ 27.
  #VJCTích lũy tốt vùng hiện tại, Mục tiêu giá 114, Cắt lỗ khi gẫy 102.
  #MWGTích lũy tốt vùng 105-110: Mục tiêu giá ngắn hạn vùng 120, cắt lõ khi gẫy 105.
  #ACV nhiều lần Cp test lại mốc 61, nhưng không gẫy với khối lượng thấp, Nên đây xác định là những nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng, Mục tiêu 68, cắt lỗ 60
  #MCHCP tích lũy tạo nền đi lên rất chắc chắn, Mục tiêu ngắn hạn vùng 86. Cắt lỗ khi gẫy 73
  #VCS: Tích lũy tốt vùng 75-77: Mục tiêu giá 85, cắt lỗ khi gẫy 75.
  #VGI: Xu hướng tích cực, Mục tiêu giá 34, Cắt lỗ khi gẫy 27.
  Chi tiết thời điểm mua bán anh chị vui lòng liên hệ hệ thống đầu tư FIN68 - 0922204688 để được tư vấn các cơ hội lớn.
  Trân trọng!
   
   
   
   
   

Please login or register to leave a response.